fbpx

DISCLAIMER VOOR STUDIO-KINDERFEESTJE.NL
Studio-Kinderfeestje is onderdeel van MeBaCo (Kamer van Koophandel: 71875050), hierna te noemen Studio-Kinderfeestje, verleent u hierbij toegang tot studio-kinderfeestje.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Studio-Kinderfeestje behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op studio-kinderfeestje.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Studio-Kinderfeestje.

VOORWAARDEN
Op alle producten en aanbiedingen via de site van Studio-Kinderfeestje zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn op onze website te lezen. Studio-kinderfeestje behoudt zich het recht voor, de voorwaarden te wijzigen.

JUISTHEID VAN GEGEVENS EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Studio-Kinderfeestje spant zich in om de inhoud van Studio-Kinderfeestje.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Studio-Kinderfeestje.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studio-Kinderfeestje.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Studio-Kinderfeestje.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Prijswijzigingen voorbehouden.

WEBSITES VAN DERDEN
De website van Studio-Kinderfeestje kan links bevatten naar websites van derden. Studio-Kinderfeestje is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze verbonden sites.

ONDERLINGE VERWIJZINGEN
Linken en verwijzen naar pagina’s van de Studio-Kinderfeestje site mag altijd. Studio-Kinderfeestje stelt het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studio-Kinderfeestje. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio-Kinderfeestje, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.